Healing & Energiterapi

#ef304e

Coachkompaniet.se

- ge dig själv möjligheter

Healing & Energiterapi

 

Healing är långt ifrån att bara ge och ta emot sk energi. Med klärvoajant kunnande kan man aktivt lösa blockeringar och starta självläkning genom att göra klienten medveten om de psykosomatiska orsakerna som gett upphov till problemen.

 

 • Tid: 30 eller 45 min  (Distansbehandling)
 • Tid: 60, 90 eller 120 min  (Behandling)
 • Tid: 120 eller 180 min  (Borttagning av initeringar)
 • Priser: Se prislista

 

Distans- eller kontakthealing

Det är viss skillnad mellan distans- och kontakthealing. Största skillnaden är att vid kontakthealing kan man läsa kroppsspänningar och subtila förändringar i andningen som tydligt avslöjar var låsningar sitter. På distans kan istället andra saker framträda tydligare.

 

Vad healing kan innebära

 • Komma åt låsningar och känslomässiga blockeringar i kroppen.
 • Beröra trauman och kroppsminnen som hindrar läkning.
 • Medvetandegöra områden i kroppen och ge återkoppling så att självläkning kan fortsätta.
 • Borttagning av sk föremål och även initeringar.
 • Allmänt hälsotillstånd och välbefinnande.

 

 

Ta bort initeringar

 

Borttagning av initeringar

 • Initeringar kan orsak ofrivillig uppkoppling och man känner sig onärvarande.
 • De kan också orsaka att man får överkänslighet.
 • Det är många som också märker hur de får friare flöde och bättre healingförmåga när initeringar borttagits.

 

Infoblad

På vår sida med infoblad har vi en stor samling pdf du kan tanka hem.

 

Boka oss

 • Sänd SMS när du vill boka: 070 790 38 82 

 

 

 

I             KONTAKTA             I             BOKA             I             BETALA              I