Healing & Energiterapi

Healing & Energiterapi

 

Healing är långt ifrån att bara ge och ta emot sk energi. Med klärvoajant kunnande kan man aktivt lösa blockeringar och starta självläkning genom att göra klienten medveten om de psykosomatiska orsakerna som gett upphov till problemen.

 

  • Tid: 30 eller 60 min (Distansbehandling)
  • Tid: 60, 90 eller 120 min (Behandling)
  • Tid: 120 min (Borttagning av initeringar)
  • Priser: Se prislista

 

Distans- eller kontakthealing

Det är viss skillnad mellan distans- och kontakthealing. Största skillnaden är att vid kontakthealing kan man läsa kroppsspänningar och subtila förändringar i andningen som tydligt avslöjar var låsningar sitter. På distans kan istället andra saker framträda tydligare.

 

Vad healing kan innebära

  • Komma åt låsningar och känslomässiga blockeringar i kroppen.
  • Beröra trauman och kroppsminnen som hindrar läkning.
  • Medvetandegöra områden i kroppen och ge återkoppling så att självläkning kan fortsätta.
  • Borttagning av sk föremål och även initeringar.
  • Allmänt hälsotillstånd och välbefinnande.

 

Infoblad

 

Boka oss

  • Sänd SMS när du vill boka: 070 790 38 82