Terapier

Terapier

 

Healing & Energiterapi

Healing är långt ifrån att bara så kallad energi. Med klärvoajant kunnande kan man aktivt lösa blockeringar och starta självläkning genom att göra klienten medveten om de psykosomatiska orsakerna som gett upphov till problemen.

Vi erbjuder healing, distanshealing och borttagning av initeringar. Läs mer här.

 

IR & Magnetfältsterapi

Perfekt när man vill ge kroppen djup stimulering och avslappning. Magnetfältet tränger genom hela kroppen och stimulerar även in i benmärgen. Läs mer här.

 

Coachning

Ett coachsamtal är perfekt när du har konkreta stopp i ditt liv som till med exempel jobb, studier, relation, vägval, boende. Läs mer här.

 

Boka oss

Sänd SMS att du vill boka till: 070 790 38 82 

Läs mer här.

 

 

 

I             KONTAKTA             I             BOKA             I             BETALA              I